Archive | Zieleroerselen

Zelfverwezenlijking

In mij huist een diep verlangen naar zelfverwezenlijking. Het is de drijfveer achter alles wat ik onderneem. Dit is waardoor ik mij voort laat stuwen: door de intense wens, om uitdrukking te geven aan wat in mij huist. Om mijn leven vorm te geven volgens wie ik in wezen ben. In deze versie zijn lichaam, […]

Continue Reading

Schaduwdans

De schaduw intrigeert me. Weliswaar schuilt zij in donkere hoeken, het is in het licht dat zij zichtbaar wordt. Dan denk ik aan langgerekte schaduwen op een broeierige zomerdag. Zo’n dag dat je je het liefst loom in schemerige koelte vleit, om je onder te dompelen in de vergetelheid van een zoete droom. Niet alleen […]

Continue Reading

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes