Eros en Thanatos

Eros en ThanatosEros en Thanatos: levenslust en doodsdrift, twee oerinstincten die de dans van aantrekken en afstoten dansen: van wervelende passie naar voortkabbelende rust. In intieme relaties komt vaak het duidelijkst naar voren hoe Eros en Thanatos steeds weer de balans zullen zoeken. Dat is waardoor romantiek hoogtij viert in onmogelijke relaties. Waar liefde onbereikbaar is, kan verlangen onverteerbaar worden. Zo onverteerbaar zelfs, dat de dood de enige uitweg kan lijken.

Hoewel de tegengestelde oerinstincten binnen de meeste relaties voor beduidend minder intensiteit zorgen, is er meestal wel sprake van een dynamische dans tussen Eros en Thanatos. Waar beide partners zich veilig voelen, kunnen zij hun passen in vrijheid aanpassen aan het moment. Binnen de relatie is in dat geval plaats voor zowel verbinding als autonomie.

Oerpaniek, die bij de velen van ons ontstaan is door een onveilige hechting in de jeugd, zorgt er vaak echter voor dat we, om veiligheid in de verbinding te waarborgen, steeds dezelfde passen blijven herhalen. Dat gaat zo door, tot één van de partners besluit zijn passen bij te stellen. Vaak zijn we ons echter niet eens bewust van de keuze, die we hierin hebben. We vinden dat de ander zich moet aanpassen en zijn blind voor onze eigen rol in het geheel. We projecteren onze behoefte aan veiligheid op de ander.

Waar de één zich veilig voelt bij zoveel mogelijk nabijheid, zal de ander juist voor afstand kiezen. Eros kan Thanatos achterna rennen, wat voor beide partners een ware uitputtingsslag kan zijn. Als beide partners naar de Eros- kant neigen, kan dat in het begin van de relatie als een hemelse versmelting ervaren worden. Als deze symbiose voortduurt, kunnen beide partners hun autonomie verliezen. Zo’n verstrikking kan in het minst erge geval als benauwend worden ervaren en in het ergste geval uitermate destructief worden. Waar twee mensen zeer autonoom zijn en eerder dansen als Thanatos, zal niet snel een verbinding ontstaan. Als dat al gebeurt, zullen zij veelal langs elkaar heen leven.

Het vergt een behoorlijke dosis inzicht en moed, om het tij van ongezonde relatiepatronen te doen keren. De ironie wil, dat datgene waartegen we de meeste weerstand hebben vaak datgene is, wat relaties kan doen opbloeien. Om te veranderen, hoeven we het gelukkig niet groots aan te pakken. We kunnen op speelse wijze onderzoeken, welke invloed kleine gedragsveranderingen hebben. Zo kunnen we waar we graag versmelten, juist eens verder bij een ander vandaan gaan zitten. Waar we ons eerder afstandelijk opstellen, kunnen we bijvoorbeeld eens glimlachen. Het oefenterrein kan zich tot meer en minder intieme relaties uitstrekken. Waar we leren spelen met Eros en Thanatos, kunnen we ons flexibeler leren opstellen. Dan worden we bedrevener in het dansen van relaties en kunnen we er meer van genieten.

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes