De kunst van knopen doorhakken

Verwarring De kunst van knopen doorhakken is er één, die lang niet een ieder verstaat. Wat veelbelovend begon met een niet te stuiten enthousiasme en een onuitputtelijke bron van ideeën, verzandt door keuzestress maar al te vaak in niets doen. Waar creatieve geesten moeite hebben met het uitsluiten van mogelijkheden kan er een heel  getouwtrek  zijn, om de perfecte keuze te vinden.

Menigeen zal herkennen, hoe de strijd om de perfecte keuze niet te winnen valt. Analyse van mogelijkheden maakt het vaak nodeloos ingewikkeld. Als we lijntjes in allerlei richtingen werpen, kunnen deze in de war komen. Dan komen we in de knoop komen te zitten.De rode draad wordt dan onvindbaar in de onontwarbare kluwen van hersenspinsels.

De drang naar perfectie en het daarmee hand in hand gaande getwijfel, kunnen een creatief proces behoorlijk belemmeren.Voor het verwezenlijken van onze dromen is het ten eerste van belang om onszelf helderheid te verschaffen over wat we ons wensen. Pas als we weten waar de focus ligt, kunnen we de grote lijn in de gaten houden. Zo kunnen we ons handelen richting geven en stap voor stap realiseren wat we willen. Zolang we niet durven kiezen blijven we dwalen.

Niet zelden ligt aan de basis van deze twijfel een diepgewortelde faalangst. Deze beïnvloedt vaak al van  jongs af aan het gedrag. Waar angst een rol speelt, worden mechanismen in werking gesteld, die voorkomen dat we deze voelen. We vechten, vluchten of bevriezen. Vechten kan zich uiten in het streven naar perfectie. Vluchten kunnen we in onze fantasiewereld, waar we menig luchtkasteel bouwen. Als we bevriezen worden deze niet gefundeerd  in de werkelijkheid. Dan blijft het bij bevlogen dromen en lopen we steeds weer vast in het creatieve proces.

Gelukkig zijn deze mechanismen omkeerbaar. We kunnen ons beoefenen in het verleggen van de aandacht van ons hoofd naar onze buik. Dan leren we om ons onderbuikgevoel in te zetten, om met messcherpe helderheid knopen door te hakken. We leren ons steeds verfijnder af te stemmen op onze intuïtie. Waar twijfel huisde, zal op den duur steeds meer vertrouwen komen. Vanuit dit vertrouwen kunnen we dan met meer en meer gemak creëren. Waar voorheen luchtkastelen zweefden, kunnen creatieve impulsen dan gefundeerd worden in de werkelijkheid.

Warme groet, Callista

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes