Oerkracht

Belichaamde krachtOerkracht is is een onbedwongen kracht, een kracht in volle glorie: ruw, vrij, opwindend -en zinderend. Een natuurkracht, die allesverwoestend  en levenwekkend kan zijn. Het is de primaire kernkracht, die ook in ons huist. Het is wat ons voortdrijft, onze vaak onbewuste motivatie voor ons gedrag. Dit is waar onze lustgevoelens uit voortkomen, met machtswellust en liefdeslust als twee zijden van dezelfde medaille. Zij kan soms onder controle lijken om vervolgens geheel onverwacht  de kop op te steken, waarbij zij ongenuanceerder dan ooit tot expressie komt. Hoe meer wij trachten haar te onderdrukken, hoe onverwachter en destructiever zij uit de hoek kan komen. Wij kunnen nog zo geciviliseerd lijken, echt onder controle krijgen wij haar niet.Niet dat we dat niet proberen, in tegendeel.

Hele rechts, opvoedings, geloof- en  schoolsystemen zijn erop gericht om alles in de juiste banen te leiden. We leren al van jongs af aan welk gedrag al dan niet geoorloofd is. We leren ons hoofd te gebruiken en onze instincten te onderdrukken. Alle goede intenties ten spijt schieten we daarmee vaak ons doel voorbij. We zijn weliswaar aangepast, de prijs is hoog: ons authentieke zelf raken we kwijt. Er zijn er onder ons, die schoppen tegen het systeem, die rebelleren en die zich niet klein laten krijgen. Dit kan ons een gevoel van strijdvaardigheid en macht geven. Zodoende zijn we wel voortdurend in gevecht en de vraag is in hoeverre dit ons authentieke zelf ondersteunt.

Tal van situaties vragen van ons om ons aan te passen of  om ons strijdlustig op te stellen. Dit kan soms echt van levensbelang zijn. Er zijn echter minstens evenveel situaties die dit niet van ons vragen en waarbij we volgens een ingeslepen gedragspatroon reageren. Een gedragspatroon, die in de huidige situatie vaak niet meer het meest effectief is.We hebben laagje op laagje op laagje gelegd over onze primaire kernkracht. Elk laagje een bevroren emotie, steeds als we iets onderdrukten een laagje verder van onze kern verwijderd. Hierbij hebben we onze ziel de mond gesnoerd. De vrije expressie, die het gevolg is van een innerlijke drijfveer, heeft plaats gemaakt voor een reactieve expressie. We laten ons leiden door impulsen van buitenaf, als een speelbal van uiterlijke omstandigheden. We raken dan steeds minder verankerd in onszelf en het wordt steeds moeilijker om  vorm te geven aan onze diepste verlangens.

Om weer tot de kern te komen en toegang tot onze oerkracht te krijgen, hebben we  deze laagjes van bevroren emoties te doorvoelen. Steeds als we een emotie echt tot in de diepte durven te ervaren, smelten we iets en  krijgen we meer toegang tot onze oerkracht. Vaak moet er heel wat gebeuren voor we dit proces aangaan. Die laagjes hebben we niet voor niets aangebracht en we halen hier veiligheid en bescherming uit.  Bovendien krijgen we ook te maken met die kanten van onze oerkracht, waar we niet op zitten te wachten. We kunnen schrikken van de heftigheid hiervan.

Is het mogelijk om toegang te krijgen tot de constructieve krachten die  in ons  huizen en de destructieve te vermijden? Als we iets willen vermijden en er niet bewust van willen zijn gaat  datgene een eigen leven leiden. Het is onze zogenoemde schaduwkant, die dan op onverwachte momenten de leiding overneemt. We kunnen dan buitenproportioneel reageren op schijnbaar kleine gebeurtenissen. Met het vermijden van onze zogenaamde negatieve kanten bereiken we dus het tegengestelde van waar we naar verlangen. In mijn ervaring is het  wel mogelijk om onze schaduwkanten in een veilige setting te onderzoeken. Hoe meer we onszelf in alle diepte durven ervaren, hoe meer toegang we tot alle aspecten van onszelf kunnen krijgen. Dan kunnen we ook  de opwindende, zinderende, enthousiaste, levenslustige- en manifesterende kanten van onze oerkracht ten volle beleven!

Warme groet, Callista

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes