Passie en Overvloed

passie-en-overvloedHoe fijn zou het zijn om met datgene wat je het liefste doet te ontvangen waar je naar verlangt: om vanuit passie overvloed te creëren?! Passie betekent voor mij, dat waar je warm voor loopt. Bij overvloed heb ik het over daar waar je overstroomt. Dit tezamen maakt dat je overstroomt met dat waar je warm voor loopt.

Waar passie echt authentiek is, handelt iemand vanuit intrinsieke motivatie. Er wordt dan niet verlangd naar een beloning van buitenaf. Puur het volgen van dit authentieke verlangen, geeft zoveel genot dat iemand op dat moment niets van buiten verlangt. Alle focus kan zodoende op het creatieproces liggen en creativiteit kan vrijelijk stromen.

Bij overvloed heb ik het over datgene ontvangen wat daadwerkelijk resoneert met je diepste verlangens. Dat kan gaan om alles wat maakt dat je je meer thuis voelt in je eigen leven. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld liefde, een fijne woonplek -of contact met geestverwanten op de werkvloer. Waar alles vrijelijk in en uitstroomt, zodat wat je ontvangt overstroomt naar anderen, is er overvloed. Waar er meer binnenkomt dan waar men mee om kan gaan is er overdaad. Dat kan zijn op het gebied van bijvoorbeeld geld, aanzien-of macht. Overvloed doet goed, waar overdaad schaadt.

Passie en overvloed hand in hand. Wie passioneel handelt vanuit zijn diepste verlangen, creëert iets waarlijk authentieks. Het is deze authenticiteit die mensen aantrekt, die hiermee resoneren. Bovendien wakkert iemand die gepassioneerd is, een verlangen bij anderen aan. Een gedreven persoon heeft vaak een magnetische uitwerking op anderen. Niet zelden zijn mensen bereid om op de één of andere manier te investeren om ook iets van deze levenslust te kunnen ervaren. Zo trekt passie vanzelfsprekend een bepaalde vorm van overvloed aan.

Ik wens je veel passie toe en overvloed in vele vormen!

Warme groet, Callista

 

 

 

 

 

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes