Thema-readings

Paddestoel, kwetsbare krachtEr zijn vele levensgebieden waarop je een reading kunt krijgen. Voorbeelden van thema-readings zijn: LevensVuur, seksualiteit, vrouw zijn, verbinding,  werk-en groei.


LevensVuur: Bij een reading op dit thema, kijk ik eerst naar het algemene beeld van je LevensVuur en naar waar in jouw systeem het al dan niet vrijuit stroomt. Vervolgens stem ik me af op een nog niet gerealiseerd verlangen. Vragen die aan bod kunnen komen zijn:

  • Wat is er al wel?
  • Waar is er te veel of te weinig LevensVuur?
  • Wat vraagt het van je om je LevensVuur efficiënter in te zetten?

De reading wordt afgesloten met een healing.


Seksualiteit: Seksualiteit is het vuur in je, je levenslust, je oerkracht,vitaliteit- en creativiteit. Het is wat je voortdrijft. Het is dus in eerste instantie iets wat heel dicht bij jezelf staat, bij wie jij in wezen bent. Hoe liefdevoller je kunt zijn naar alles wat jij in wezen bent en waar jij vanuit je kernkracht uitdrukking aan wilt geven, hoe vrijer deze oerkracht door je heen kan stromen. Daarnaast kan seksualiteit een manier zijn om je met anderen te verbinden. Dit kan zowel op een voedende als beschadigende manier.
Bij een reading op het thema seksualiteit, kijk ik eerst naar een algemeen beeld van hoe jij met deze levensenergie omgaat. Dus eerst naar de verbinding met jezelf en pas dan naar die met anderen. Eerst naar waar het in jouzelf eventueel blokkeert en pas dan naar hoe dat de relaties met anderen eventueel kan beïnvloeden.
Hierbij volg ik geen vast stappenplan, maar luister ik naar wat jij mij op wezensniveau te vertellen hebt, naar wat op dit moment voor jou belangrijk is.


Vrouwenreading: Bij een vrouwenreading kijk ik naar jouw doeleinden. Naast je wezensdoelen, die onafhankelijk zijn van dat je een vrouw bent, heb je als vrouw ook doeleinden die hier wel aan gerelateerd zijn. Welk effect hebben bepaalde levensomstandigheden hierop en waar wil je ruimte voor? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je van huis uit een ideaalbeeld hebt meegekregen, wat deze beïnvloed heeft. Ook kan het zijn dat je omgang met mannen of met andere vrouwen een bepaalde reactie bij je teweeg brengt. Dit is een diepgaande reading, die kernthema’s raakt. Deze wordt afgesloten met een massage en duurt in totaal tweeënhalf uur.


Verbinding: Bij deze reading kan het gaan om een specifieke relatie, of om de manier waarop je je in het algemeen met anderen verbindt. Ook is het mogelijk om te kijken naar jouw verbinding met anderen binnen een bepaald systeem, bijvoorbeeld je familie of je werk.


Werk: Als je voor een werkreading komt, kijk ik naar jouw verlangen met betrekking tot werk. Vervolgens kijk ik naar hoe jij je verhoudt tot het werk wat je nu doet, of wat je misschien juist niet doet. Ook kan ik kijken naar jouw relatie met bepaalde personen binnen het werkveld. Tot slot kijk ik naar de door jou gewenste veranderingen en sluit ik de reading af met een healing.


Groei: Een groeireading is uitermate geschikt, als je bijvoorbeeld in een opleidings- of coaching traject zit, als er een ingrijpende levensgebeurtenis heeft plaats gevonden of als je een bepaalde fase aan het afronden bent. Ik kijk onder andere naar de nieuwe energie in jouw systeem en naar de oude energie, die de groei blokkeert. De reading wordt afgesloten met een healing.


Overige: Naast de genoemde thema’s zijn er ontelbare andere mogelijkheden. In feite kan alles waar we in het leven mee te maken hebben en elke vraag die ons bezighoudt, gelezen worden in een reading. Hoe helderder je vraag, hoe helderder de reading. Soms kan een reading echter ook gebruikt worden om de vraag op te helderen. Dit kan bijvoorbeeld spelen, als je wel een vaag gevoel van richting hebt, maar niet weet wat je echt wilt.


 

Mocht je vragen hebben, dan kun je geheel vrijblijvend contact met me opnemen.

 

 

 

 

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes