Weldadig Genieten

LevenslustWeldadig genieten is een heerlijkheid! Het is een bezigheid die ons vervult. Als we genieten voeden we onszelf met levenskracht en herstellen we onze balans. Genieten bevat geneeskracht en vergroot onze levenslust. Juist op de momenten dat we hier het verst verwijderd van zijn, hebben we hier het meeste baat bij en juist dan weten we vaak niet hoe…

Misschien dat we dan kunnen verlangen naar bourgondisch genot of andere kortstondige momenten van vervulling, als adrenalinekicks. Op zijn tijd kan dat zeker bijdragen aan ons levensgenot. Als we dit echter gebruiken om een leegte in onszelf te vullen, kunnen we afhankelijkheidsgedrag ontwikkelen en meer uit balans raken.

Genieten is een ervaring die veel minder afhankelijk is van externe factoren, dan van interne. Er zijn mensen die in grote welvaart leven, gezond zijn en alles mee lijken te hebben en die nauwelijks in staat zijn tot het ervaren van vervulling. Ook zijn er, die onder de meest erbarmelijke omstandigheden een levenslustige instelling kunnen hebben. Die laatsten weten het leven te omarmen en te waarderen wat er is.

Ook al lijkt het geluk soms ver te zoeken, er is altijd iets waarvoor we waardering kunnen hebben. We kunnen ons richten op aangename zintuiglijke ervaringen als mooie muziek, zachte kleding,een lekkere geur, een moment van rust, een bepaalde lichtval of vele andere prettige sensaties. Soms lukt het niet om er met volle teugen van te genieten en is het al heel wat als we simpelweg waarderen wat er is. Als we een klein beetje waardering op kunnen brengen, kunnen we het vervolgens ook meer gaan waarderen, het steeds aangenamer gaan vinden en er gaandeweg meer welzijn aan beleven.

Het verhogen van ons welzijn hangt samen met de mate waarin we aanwezig zijn. Kinderen zijn volop aanwezig en beleven alles intens. Door allerlei factoren sluiten de meesten van ons zich tijdens het opgroeien op één of andere wijze af. Vaak was dit vanwege een bescherming, die we als volwassenen niet meer nodig hebben. We zijn dan wel minder sensitief geworden voor minder leuke ervaringen, we kunnen ook minder genieten.

Hoe meer je aanwezig durft te zijn en hoe intenser je zintuiglijke ervaringen zijn, hoe meer toegang je hebt tot je levenslust. Zodra een gevoel ten volle beleefd wordt, kom je in een diepere laag. Een laag waarin je onvoorwaardelijk kunt genieten. Je kunt een gevoel inademen en groter maken om deze tijdens je uitademing weer los te laten. Je ademhaling en de intensiteit waarin je aanwezig bent gaan hand in hand. Adem het leven,durf te voelen en geniet met volle teugen!

Warme groet, Callista

Comments are closed.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes